Elena Karasová

TEOLOGIČKA
Po teologických štúdiách na Slovensku sa špecializovala v teológii manželstva a rodiny na Pápežskom teologickom inštitúte Jána Pavla II v Ríme, kde získala titul ThLic. Okrem prednášania na konferenciách a seminároch udržuje živý kontakt so svetom mladých vyučovaním náboženstva na strednej škole v Modene (Taliansko). Spolupracuje s UPM (Università Popolare Marianna).
Elena Karasová