Elena Holá FMA

SALEZIÁNKA
Pôvodne vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Dcérou Márie Pomocnice je od roku 2017. Má bohaté skúsenosti s dobrovoľníctvom, najmä v misijnej oblasti. Je zapálená pre mládežnícku pastoráciu a Sv. Písmo.