Elena Holá FMA

SALEZIÁNKA

Absolventka Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v odbore psychológia. Pracuje ako vychovávateľka na dievčenskom stredoškolskom internáte v Trnave. Okrem toho má bohatú skúsenosť s prácou v treťom sektore.