O KURZE

O kurze

Saleziáni dona Bosca a Inštitút dcér Márie Pomocnice (sestry saleziánky) rozšírili od jesene 2018  svoju bohatú výchovnú ponuku pre mladých o nový projekt. Teológia pre mladých (TpM), ako to už samotný názov prezrádza, spája v sebe to, čo majú ako Bohu zasvätené osoby najvzácnejšie (teológia), s tými, ktorí sú zreničkou ich oka (mladí). Kurz TpM nemá žiadny pragmatický cieľ. Neslúži na prípravu katechétov ani na objavenie povolania, nemá evanjelizačný charakter, ani ambíciu vychovať z mladých spoločensky a politicky angažovanú elitu, hoci sekundárne môže naplniť aj tieto ciele. Jeho absolventi viac ako certifikát získajú nový pohľad na Boha a stretnú spoločenstvo, ktoré tohto Boha túži rovnako „milovať z celého svojho srdca i mysle“ (Mk 12,30).

Aktuálny
Aktuálny

Priblíži krásu Boha ako ju poodhaľuje teológia od čias Cirkevných otcov až po súčasné uvažovanie.

Šitý na mieru
Šitý na mieru

Dvojročný kurz (celkovo 6 víkendov a 2 letné školy) je možné zladiť so štúdiom na VŠ, ako aj so zamestnaním.

Živý
Živý

Kombinuje intelektuálne teologické poznanie s osobnou modlitbou a živým spoločenstvom.

Jedinečný
Jedinečný

Jediný program svojho druhu na Slovensku, ktorým sa už inšpirovali aj v zahraničí.

Komu je určený

Mladým ľuďom vo veku 18 - 34 rokov
Podmienkou je absolvovaná maturita.
Predpokladáme, že na pozvanie zareagujú najmä (no nielen) angažujúci sa ľudia, ktorí pociťujú potrebu klásť otázky a hľadať odpovede
Teológia pre mladých
písmeno "S" v hlaholike
Jednoduché logo v sebe
ukrýva trojaký poklad:
„S“ ako Slovo-Kristus;
„S“ hovoriace o saleziánskom štýle;
„S“ vyjadrujúce túžbu po svätosti;

Nájdete ho aj v našom motte: „oSlovení krásou a tajomstvom“.

Kde sa stretávame?

Badín, Duchovné centrum
sv. Františka Xaverského
Duchovné centrum sv. Františka Xaverského v Badíne ponúka okrem svojej strategickej pozície v strede Slovenska aj krásny liturgický priestor ozdobený mozaikou od svetoznámeho pátra Rupnika a tiež dostatok priestoru na ubytovanie, štúdium i oddych.