Teológia pre mladých

oSlovení krásou a tajomstvom

O KURZE

O kurze

Saleziáni dona Bosca a Inštitút dcér Márie Pomocnice (sestry saleziánky) rozšírili od jesene 2018  svoju bohatú výchovnú ponuku pre mladých o nový projekt. Teológia pre mladých (TpM), ako to už samotný názov prezrádza, spája v sebe to, čo majú ako Bohu zasvätené osoby najvzácnejšie (teológia), s tými, ktorí sú zreničkou ich oka (mladí). Kurz TpM nemá žiadny pragmatický cieľ. Neslúži na prípravu katechétov ani na objavenie povolania, nemá evanjelizačný charakter, ani ambíciu vychovať z mladých spoločensky a politicky angažovanú elitu, hoci sekundárne môže naplniť aj tieto ciele. Jeho absolventi viac ako certifikát získajú nový pohľad na Boha a stretnú spoločenstvo, ktoré tohto Boha túži rovnako „milovať z celého svojho srdca i mysle“ (Mk 12,30).

Aktuálny
Aktuálny

Priblíži krásu Boha ako ju poodhaľuje teológia od čias Cirkevných otcov až po súčasné uvažovanie.

Šitý na mieru
Šitý na mieru

Dvojročný kurz (celkovo 6 víkendov a 2 letné školy) je možné zladiť so štúdiom na VŠ, ako aj so zamestnaním.

Živý
Živý

Kombinuje intelektuálne teologické poznanie s osobnou modlitbou a živým spoločenstvom.

Jedinečný
Jedinečný

Jediný program svojho druhu na Slovensku, ktorým sa už inšpirovali aj v zahraničí.

Komu je určený

Mladým ľuďom vo veku 18 - 34 rokov
Podmienkou je absolvovaná maturita.
Predpokladáme, že na pozvanie zareagujú najmä (no nielen) angažujúci sa ľudia, ktorí pociťujú potrebu klásť otázky a hľadať odpovede
Teológia pre mladých
písmeno "S" v hlaholike
Jednoduché logo v sebe
ukrýva trojaký poklad:
„S“ ako Slovo-Kristus;
„S“ hovoriace o saleziánskom štýle;
„S“ vyjadrujúce túžbu po svätosti;

Nájdete ho aj v našom motte: „oSlovení krásou a tajomstvom“.

Kde sa stretávame?

Badín, Duchovné centrum
sv. Františka Xaverského
Duchovné centrum sv. Františka Xaverského v Badíne ponúka okrem svojej strategickej pozície v strede Slovenska aj krásny liturgický priestor ozdobený mozaikou od svetoznámeho pátra Rupnika a tiež dostatok priestoru na ubytovanie, štúdium i oddych.

PROGRAM

Program

Prvý ročník:

1. víkendovka

Fundamentálna teológia

Viera, tradícia, magistérium

15. – 17. 12. 2023

2. víkendovka

Trojica a Kristológia

Tajomstvo Boha a tajomstvo spásy

1. – 3. 3. 2024

3. víkendovka

Antropológia

Pôvod, hodnota a cieľ človeka

10. – 12. 5. 2024

Letná škola

Sviatosti

Iniciačné sviatosti

28. 8. – 1. 9. 2024

Druhý ročník:

1. víkendovka

Ekleziológia

Tajomstvo Cirkvi

15. – 17. 12. 2023

2. víkendovka

Morálna teológia

Život Cirkvi

1. – 3. 3. 2024

3. víkendovka

Spiritualita

Svätosť Cirkvi

10. – 12. 5. 2024

Letná škola

Pastorálna teológia

Cirkev, ktorá vychádza

28. 8. – 1. 9. 2024

NÁŠ TÍM

Náš tím
Program zastrešuje tím bratov saleziánov a sestier saleziánok. Do jednotlivých kurzov sú pozývaní ďalší hostia a lektori.

ABSOLVENTI

Absolventi
Prvých pätnásť absolventov prijalo certifikát o úspešnom ukončení šiestich víkendov a dvoch letných škôl z rúk delegátov pre pastoráciu mládeže dona Jána Holubčíka SDB a sestry Marty Baňasovej FMA na záver slávnostnej sv. omše v nedeľu 6. septembra 2020 v Badíne.

CENA

Účastnícky poplatok
Vďaka našim darcom a lektorom, ktorí program pripravujú bez nároku na honorár, ti môžeme ponúknuť výrazne zvýhodnený účastnícky príspevok. Ak by aj tak mal byť jedinou prekážkou Tvojej účasti, ozvi sa nám!

1 víkendovka

Náklady na účastníka/čku 190 €
95  študent/ka len 75 €!
  • program, lektori a hostia, pomôcky
  • manuál a študijné texty
  • strava a ubytovanie

1 letná škola

Náklady na účastníka/čku 350 €
250  študent/ka len 220 €!
  • program, lektori a hostia, pomôcky
  • manuál a študijné texty
  • strava a ubytovanie

KONTAKT

Prihlasovanie do 15.10.2023

Na adresu teologiapremladych@saleziani.sk pošli:
  • životopis s fotkou
  • motivačný list s vysvetlením, prečo máš záujem o tento program a čo od neho očakávaš.
Po ukončení prihlasovania prebehne výberové konanie. Vybraným uchádzačom a uchádzačkám sa ohlásime s podrobnejšími informáciami

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ak by si sa rád/a niečo spýtal/a, neváhaj nás kontaktovať prostredníctvom tohto formulára