Ján Holubčík SDB

SALEZIÁN – KŇAZ

Delegát pre pastoráciu mládeže na Slovensku a predseda Domky – Združenia saleziánskej mládeže. Pôsobí aj ako riaditeľ Festivalu Lumen a animátor vysokoškolského stretka v stredisku na Miletičke v Bratislave. Teológiu vyštudoval v Turíne. Zastupuje saleziánov v celoslovenskom tíme pastorácie mládeže a univerzít pri KBS.
Ján Holubčík SDB