ThDr. Jozef REPKO, PhD.

honorárny kanonik

V minulosti pôsobil ako duchovný správca a rektor DS Kňazského seminára sv. Františka Xaverského.