Martin Kačmáry SDB

salezián – kňaz

Absolvoval štúdiá spirituality v Ríme. V súčasnosti Magister novicov a direktor saleziánskej Komunity v Poprade.