Michal Vojtáš SDB

SALEZIÁN – KŇAZ

Prorektor Saleziánskej pápežskej univerzity v Ríme. Filozofické a pedagogické štúdiá absolvoval na Saleziánskej pápežskej univerzite (UPS). Po špecializácii v saleziánskej pedagogike, zakončenej doktorátom, pokračuje vo výskume saleziánskej pedagogiky a pastorácie mládeže, vyučuje na UPS v Ríme, venuje sa univerzitnej pastorácii a permanentnej formácii v rámci Saleziánskej rodiny.

Michal Vojtáš