Pavol Grach SDB

SALEZIÁN – KŇAZ

Získal Th.Lic v oblasti Fundamentálnej teológie na Teologickej fakulte v Miláne. Neskôr Získal titul PhD. na Univerzite Komenského v Bratislave v tej istej oblasti. Vyučoval viac rokov na Slovensku i v Taliansku. V súčasnosti sa venuje animácii saleziánskej rodiny na Slovensku.