PROGRAM

Program

Prvý ročník:

1. víkendovka

Fundamentálna teológia

Viera, tradícia, magistérium

25. – 27. 11. 2022

2. víkendovka

Trojica a Kristológia

Tajomstvo Boha a tajomstvo spásy

3. – 5. 3. 2023

3. víkendovka

Antropológia

Pôvod, hodnota a cieľ človeka

19. – 21. 5. 2023

Letná škola

Sviatosti

Iniciačné sviatosti

29. 8. – 3. 9. 2023

Druhý ročník:

1. víkendovka

Ekleziológia

Tajomstvo Cirkvi

25. – 27. 11. 2022

2. víkendovka

Morálna teológia

Život Cirkvi

3. – 5. 3. 2023

3. víkendovka

Spiritualita

Svätosť Cirkvi

19. – 21. 5. 2023

Letná škola

Pastorálna teológia

Cirkev, ktorá vychádza

29. 8. – 3. 9. 2023