PROGRAM

Program

Prvý ročník:

1. víkendovka

Fundamentálna teológia

Viera, tradícia, magistérium

10. – 12. 12. 2021

2. víkendovka

Trojica a Kristológia

Tajomstvo Boha a tajomstvo spásy

11. – 13. 3. 2022

3. víkendovka

Antropológia

Pôvod, hodnota a cieľ človeka

27. – 29. 5. 2022

Letná škola

Sviatosti

Iniciačné sviatosti

30. 8. – 4. 9. 2022

Druhý ročník:

1. víkendovka

Ekleziológia

Tajomstvo Cirkvi

10. – 12. 12. 2021

2. víkendovka

Morálna teológia

Život Cirkvi

11. – 13. 3. 2022

3. víkendovka

Spiritualita

Svätosť Cirkvi

27. – 29. 5. 2022

Letná škola

Pastorálna teológia

Cirkev, ktorá vychádza

30. 8. – 4. 9. 2022