PROGRAM

Program

Prvý ročník:

1. víkendovka

Fundamentálna teológia

Viera, tradícia, magistérium

15. – 17. 12. 2023

2. víkendovka

Trojica a Kristológia

Tajomstvo Boha a tajomstvo spásy

1. – 3. 3. 2024

3. víkendovka

Antropológia

Pôvod, hodnota a cieľ človeka

10. – 12. 5. 2024

Letná škola

Sviatosti

Iniciačné sviatosti

28. 8. – 1. 9. 2024

Druhý ročník:

1. víkendovka

Ekleziológia

Tajomstvo Cirkvi

15. – 17. 12. 2023

2. víkendovka

Morálna teológia

Život Cirkvi

1. – 3. 3. 2024

3. víkendovka

Spiritualita

Svätosť Cirkvi

10. – 12. 5. 2024

Letná škola

Pastorálna teológia

Cirkev, ktorá vychádza

28. 8. – 1. 9. 2024