Gabriela Baňasová FMA

SALEZIÁNKA
Študovala na Trnavskej univerzite učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ a následne na Katolíckej univerzite učiteľstvo náboženskej výchovy pre 2. stupeň ZŠ a SŠ. Dvojročné štúdium saleziánskej spirituality absolvovala v Ríme na Pontificia facoltà di scienze dell’educazione Auxilium. V súčasnosti pôsobí v Ríme vo formačnej komunite Noviciátu.