Peter Ondrej SDB

SALEZIÁN – KŇAZ

Študoval teológiu a filozofiu, v ktorej dosiahol akademický stupeň PhD. Vyučuje na Inštitúte Tomáša Akvinského v Žiline a okrem toho sa venuje pastorácii mladých v saleziánskom stredisku v Žiline.