Peter Ondrej SDB

SALEZIÁN – KŇAZ

Študoval teológiu a filozofiu, v ktorej dosiahol PhD. Vyučuje na Inštitúte Tomáša Akvinského v Žiline a venuje sa pastorácii mladých v saleziánskom stredisku v Žiline.