Peter Štellmach SDB

SALEZIÁN – KŇAZ

Od roku 2018 pôsobí na Saleziánskej pápežskej univerzite v Turíne, ktorej je aj absolventom. Licenciát z teológie získal na milánskej Teologickej fakulte v roku 2016 a momentálne dokončuje doktorát z morálnej teológie na Accademia Alfonsiana v Ríme.