Peter Štellmach SDB

SALEZIÁN – KŇAZ

Pôsobí v kolíske saleziánskej charizmy v Turíne, kde vyučuje morálnu teológiu a je členom formačného tímu v medzinárodnom Inštitúte dona Bosca, kde sa pripravujú na kňazstvo saleziáni z celého sveta. Základnú teológiu študoval na Saleziánskej pápežskej univerzite, licenciát získal na Teologickej fakulte v Miláne a momentálne pracuje na doktoráte na Akadémii sv. Alfonza v Ríme.