Vladimír Peregrim SDB

SALEZIÁN – KŇAZ

Filozofické a teologické štúdia absolvoval v Taliansku. Následne študoval biblické vedy na Pápežskom biblickom Inštitúte (Biblicum). V súčasnosti prednáša Starý zákon na medzinárodnom Teologickom študentáte v Turíne na Crocette. Popri akademických aktivitách sa venuje pastorácii mladých a projektu Teológia pre mladých.