ABSOLVENTI

Absolventi
Prvých pätnásť absolventov prijalo certifikát o úspešnom ukončení šiestich víkendov a dvoch letných škôl z rúk delegátov pre pastoráciu mládeže dona Jána Holubčíka SDB a sestry Marty Baňasovej FMA na záver slávnostnej sv. omše v nedeľu 6. septembra 2020 v Badíne.