NÁŠ TÍM

Náš tím
Program zastrešuje tím bratov saleziánov a sestier saleziánok. Do jednotlivých kurzov sú pozývaní ďalší hostia a lektori.